Home ] [ O firmie ] [ Przedmiot działalności ] [ Sprzedaż samochodów ] [ Serwis samochodów ] [ Kontakt ] [ E-mail ] Przedsiębiorstwo Zaplecza Technicznego "Transbud" S.A.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 1
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000090664
Kapitał zakładowy = kapitał wpłacony = 698.878,00 zł.
Nr REGON 011563950 , Nr NIP 527-010-28-71
tel.: (22) 836-62-21 czynny całą dobę
fax: (22) 836-40-37

1. Prezes Zarządu Krzysztof Dmitrowski
2. Członek Zarządu   Aneta Konarska
3. Członek ZarząduAnna Rybicka-Domańska
4. Doradca Technicznymgr inż. Zbigniew Miszczak tel.: +48 602 330 533

Home ] [ O firmie ] [ Przedmiot działalności ] [ Sprzedaż samochodów ] [ Serwis samochodów ] [ Kontakt ] [ E-mail ]