Home ] [ O firmie ] [ Przedmiot działalności ] [ Sprzedaż samochodów ] [ Serwis samochodów ] [ Kontakt ] [ E-mail ] 


Przedsiębiorstwo Zaplecza Technicznego "TRANSBUD" S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Rzeczypospolitej 1 istnieje w formie sukcesji od 1953 r. jako wyspecjalizowane zaplecze techniczno-handlowe transportu budowlanego.
W roku 1992 przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane jako spółka akcyjna i jest autoryzowanym dealerem TATRA a.s. Czechy. Działalność przedsiębiorstwa realizowana jest również poprzez spółki zależne, których PZT "TRANSBUD" S.A. jest 100% udziałowcem:
  1. PZT "TRANSBUD SERVICE" Sp. z o.o. w likwidacji
    Warszawa ul. Jana Kazimierza 46/54 tel. (22) 836-00-86 fax 836-62-26
  2. PZT "TRANSBUD TRADING-3" Sp. z o.o. w likwidacji
    Sławno ul. Chełmońskiego 49 tel. fax (59) 810-30-48
  3. PZT "TRANSBUD TRADING-4" Sp. z o.o.
    Czeladź ul. Poniatowskiego 2 tel. (32) 265-22-71, 265-24-48 fax. (32)265-28-65

W roku 2016 przedsiębiorstwo zostało nabyte przez spółkę ROBYG Wola Investment 2 Sp. z o.o., należącą do Grupy ROBYG. Grupa ROBYG jest polskim deweloperem giełdowym działającym w Warszawie i Gdańsku. Grupa ROBYG obecnie jest jednym z liderów wśród polskich deweloperów giełdowych pod względem liczby zakontraktowanych mieszkań.

OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU SPÓŁKI
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Zaplecza Technicznego „TRANSBUD” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej także: „KSH”) udostępnia niniejszym do publicznej wiadomoœci plan podziału spółki Przedsiębiorstwo Zaplecza Technicznego „TRANSBUD” S.A. uzgodniony dnia 13 paŸdziernika 2016 r. przez Zarządy spółek uczestniczących w podziale, tj. Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Zaplecza Technicznego „TRANSBUD” S.A. (spółka dzielona) i Zarząd spółki ROBYG Wola Investment 2 sp. z o.o. (spółka przejmująca). Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 ust. 4) KSH.

Plan Podziału Spółki PZT Transbud SA

Home ] [ O firmie ] [ Przedmiot działalności ] [ Sprzedaż samochodów ] [ Serwis samochodów ] [ Kontakt ] [ E-mail ]