Home ] [ O firmie ] [ Przedmiot działalności ] [ Sprzedaż samochodów ] [ Serwis samochodów ] [ Kontakt ] [ E-mail ] Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:
  • sprzedaż samochodów ciężarowych TATRA (wszystkie typy), zespołów i części zamiennych.
  • działalność magazynowo-składowa, w tym udostępnianie pomieszczeń magazynowo-biurowych w formie wynajmu.
  • działalność remontowo-obsługowa środków transportowych, zespołów i podzespołów.

Powyższa działalnoœć podlega stopniowemu wygaszeniu.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację procesu inwestycyjnego na nieruchomoœci gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 46/54.

Home ] [ O firmie ] [ Przedmiot działalności ] [ Sprzedaż samochodów ] [ Serwis samochodów ] [ Kontakt ] [ E-mail ]